שקיפות עורפית

36

בדיקת השקיפות העורפית מתבצעת על-ידי מדידה של פס הנוזל מתחת לעור באזור העורף של העובר (באולטרסאונד נראה כשקוף ועל כך השם “שקיפות עורפית”).

מדובר בבדיקת אולטרסאונד פשוטה אשר מתבצעת בסוף הטרימסטר הראשון, בין השבועות 11-14 וחשוב להקפיד על פניה לבדיקה במועדים הללו, שכן בדיקה במועד מוקדם או מאוחר מהמועדים הרצויים לא תוכל לספק לנו תוצאות אמיתיות ורלבנטיות.

במהלך הבדיקה שמבוצעת עם מתמר בטני או וגינלי נמדד פס הנוזל שבעורפו של העובר, כדי לחשב את סיכוי העובר ללקות בתסמונות שונות ובראשן תסמונת דאון.

השקיפות העורפית היא בדיקת סקר שמאפשרת לנו להעריך את ההסתברות ללקות בתסמונות השונות. תוצאה גבוהה מ-3 מ”מ מראה על סיכון מוגבר. במקרים כאלה, לפי הוראת הרופא המטפל, תופנה האשה ההרה לבדיקות ובירורים נוספים דוגמת דירו מי שפיר ואקו לב עובר.

רצוי לבצע את השקיפות עורפית בנפרד מהסקירה המוקדמת, שאמנם גם היא מתבצעת בשבוע 14, אולם קיים
הסיכון שלא יהיה ניתן לבצע מדידה בעורף העובר ו/או כי מועד הסקירה המוקדמת המוקדם
לא יאפשר לראות את המערכות שאינן מפותחות עדיין.Screen Shot 2015-12-20 at 6.15.11 PM

היכן ניתן לקיים בדיקת שקיפות עורפית?

בדיקת השקיפות העורפית אינה חלק מסל הבריאות, אולם קופות החולים מציעות החזרים כספיים עבור בדיקות אלה בסך של כמה מאות שקלים.
ישנם רופאים מטפלים אשר להם את הידע והמכשור לבצע בדיקת שקיפות עורפית, ניתן לברר זאת מבעוד מועד או בסמוך לבדיקה.

 

* הכתוב אינו תחליף לבדיקה, ייעוץ, מעקב או טיפול רפואי שניתן ע”י רופא מטפל